Buổi Học Cuối Cùng – LM Phạm Châu Diên

Bài thơ GS/LM Phạm Châu Diên viết cho lớp Việt Văn Đệ Tứ trường Trinh Vương trong ngày bế giảng. Năm 1964 trường tư thục Trinh Vương chỉ có đến lớp Đệ Tứ.
Có phải hôm nay lớp cuối cùng
Mà sao lòng trí thấy mông lung
Nhớ ngày khai giảng đầy vui vẻ
Mà đến hôm nay xiết ngại ngùng
Bình giảng ngâm nga thơ với phú
Luận bàn phải trái thủy cùng chung
Năm dầu đã dứt tình không dứt
Mặt biển Qui Nhơn bát ngát trùng
chukyLMPCDien
Chữ ký LM Phạm Châu Diên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s