Thi Đàn Thế Kỷ IVV – Phạm Châu Diên

slide986Vườn thơ thế kỷ vừa qua
Ngạt ngào hương sắc bao là mến yêu
Nguyễn Du than khóc Thúy Kiều
Giải bày tâm sự nhớ triều vua Lê
Văn Cao Bá Quát ai bì
Những bài hát nói não nề oán than
Lời thơ Công Trứ sắt đanh
Nam nhi chí khí hùng anh hơn người
Tú Xương nửa khóc nửa cười
Làm thơ trào phúng cho đời xót xa
Tam Nguyên Yên Đỗ khề khà
Thương làng thương nước mặn mà duyên ta
Bội Châu cao phất lá cờ
Tiếng gà cách mạng cõi bờ gáy vang
Trăm năm giấc mộng đã tàn
Mà duyên văn tự còn vang đến giờ
Giờ học Việt Văn lớp Đệ Tứ Trinh Vương
16/04/1964
LM Giuse Maria Phạm Châu Diên
Giáo Sư Việt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s