Thông Báo Về Ngày Hội Ngộ Thường Niên Của Liên Trường Qui Nhơn

Ban Đại Diện Liên Trường Qui Nhơn xin trân trọng thông báo cùng tất cả Quý Vị Giáo Sư, Quý Quan Khách, Quý Thân Hữu và Quý Anh Chị Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn :
* Ngày Hội Ngộ năm nay là Chủ Nhật 07 / 07 / 2013 tại Paracel Seafood Restaurant, địa chỉ 15583 – 15589 Brookhurst Street – Westminster, CA 92683 – USA. Từ 10:00 AM đến 4:00 PM.
* Ngày Tiền Đại Hội là Thứ Bảy 06 / 07 / 2013 tại tư gia của Anh Chị Vũ Xuân Trinh, địa chỉ 16404 Shasta Street – Fountain Valley, CA 92708 – USA. Từ 4:00 PM đến 10:00 PM.
Xin Quý Vị ghi nhớ thời gian, địa điểm để sắp xếp, chuẩn bị về dự ngày Hội Ngộ của chúng ta.

TM. Ban Đại Diện LTQN
Trưởng Ban
Đặng Phú Phong
Lưu ý:
Trước đây chúng tôi có thông báo địa điểm Ngày Hội Ngộ tại nhà hàng Moonlight. Địa điểm này đã hủy bỏ, và dời về địa điểm trong thông báo này

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s