Hồi Ký Của Nhiều Nhà Văn …

BBT: Nhận thấy đây cũng là tài liệu lịch sử quí giá của người Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh và hiện tại, xin post lên đây để quí vị tham khảo.  Cám ơn anh Lộc Bạch đã gửi đến

(xin bấm vào từng số bên dưới để đọc)

HỒI KÝ: SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT – DUYÊN ANH

1 2 3 4 KỲ CUỐI

———————————–

HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

1 2 3 4 5 6 7 8 Kỳ Cuối

———————————–

HỒI KÝ TRẦN ĐỘ

1 2 3 4 5

———————————–

HỒI KÝ: ĐỒNG BẰNG GAI GÓC – XUÂN VŨ

1 2 3 4

———————————–

HỒI KÝ: ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN – XUÂN VŨ

 1 2 3

———————————–

HỒI KÝ: MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG – XUÂN VŨ

1 2 3 4 5

———————————–

HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN – XUÂN VŨ

1 2 3 4 5

———————————–

HỒI KÝ: XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN – XUÂN VŨ:

1 2 3 4 5 6 Kỳ Cuối

———————————–

 HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN – NHẠC SỸ TÔ HẢI

1 2 3 4 5 Kỳ Cuối

———————————–

HỒI KÝ: BÊN GIÒNG LICH SỬ – LINH MỤC CAO VĂN LUẬN:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

———————————–

HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

———————————–

HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ

1. KỲ 1

2. KỲ 2

3. KỲ 3

4. KỲ CUỐI

———————————–

HỒI KÝ: TÔI ĐI TÌM TỰ DO – NGUYỄN HỮU CHÍ:

1.0 KỲ 1 ĐẾN KỲ 20

2.0 KỲ 21 ĐẾN KỲ 40

3.0 KỲ 41 ĐẾN KỲ 60

4.0 KỲ 61 ĐẾN KỲ 80

5.0 KỲ 81 ĐẾN KỲ 95

6.0 KỲ 96 ĐẾN HẾT

———————————–

HỒI KÝ: MỐC LỊCH SỬ – VÕ LONG TRIỀU:

1. KỲ 1 ĐẾN KỲ 10

2. KỲ 11 ĐẾN KỲ 20

3. KỲ 21 ĐẾN KỲ 30

4. KỲ 31 ĐẾN KỲ 40

5. KỲ 41 ĐẾN KỲ Hết

6. PHẢN HỒI CỦA DƯƠNG VĂN ĐỨC

———————————–

Audio Book: THIÊN HỒI KÝ TRẠI KIÊN GIAM CỦA NGUYỄN CHÍ THIỆP

Audio Book: THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH

———————————–
HỒI KÝ: TÔI PHẢI SỐNG – LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

1. PHẦN 1 VÀ 2

2. PHẦN 3 VÀ 4

3. PHẦN 5 VÀ 6

4. PHẦN 7 VÀ 8
5. PHẦN 9 VÀ 10

6. PHẦN 11 VÀ 12

7. PHẦN 13 VÀ 14

8. PHẦN 15 VÀ 16
9. PHẦN 17 VÀ 18

10. PHẦN19 VÀ 20

11. PHẦN 21VÀ 22

12. PHẦN 23VÀ 24
13. PHẦN 25 VÀ 26

14. PHẦN 27 VÀ 28

15. PHẦN 29 VÀ 30

16. PHẦN 31VÀ 32
17. PHẦN 33 VÀ 34

18. PHẦN 35 VÀ 36

19. PHẦN 37 VÀ 38

20. PHẦN 39VÀ 40
21. PHẦN 41VÀ 42

22. PHẦN 43 VÀ 44

23. PHẦN 45 VÀ 46

24. PHẦN 47VÀ 48
25. PHẦN 49VÀ 50

26. PHẦN TỘI ÁC CỦA BÙI ĐÌNH THI

———————————–

HỒI KÝ: ĐÊM GIỮA BAN NGÀY – VŨ THƯ HIÊN

Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:

15. CHƯƠNG 15

16. CHƯƠNG 16

17. CHƯƠNG 17

18. CHƯƠNG 18

19. CHƯƠNG 19

20. CHƯƠNG 20

21. CHƯƠNG 21

22. CHƯƠNG 22

23. CHƯƠNG 23

24. CHƯƠNG 24

25. CHƯƠNG 25

26. CHƯƠNG 26

27. CHƯƠNG 27

28. CHƯƠNG 28

29. CHƯƠNG 29

30. CHƯƠNG 30

31. CHƯƠNG 31

32. CHƯƠNG 32

33. CHƯƠNG 33

34. CHƯƠNG 34

35. CHƯƠNG 35

36. CHƯƠNG 36

37. CHƯƠNG 37

38. CHƯƠNG 38

39. CHƯƠNG 39

40. CHƯƠNG 40

41. CHƯƠNG 41

42. CHƯƠNG KẾT

———————————–

HỒI KÝ BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC

Phần I:

1. CHƯƠNG I

2. CHƯƠNG 2 A

   CHƯƠNG 2 B

3. CHƯƠNG 3

4. CHƯƠNG 4

5. CHƯƠNG 5

6. CHƯƠNG 6

7. CHƯƠNG 7

8. CHƯƠNG 8

9. CHƯƠNG 9

10. CHƯƠNG 10

11. CHƯƠNG 11

 

Phần II

1. CHƯƠNG 12

2. CHƯƠNG 13

3. CHƯƠNG 14

4. CHƯƠNG 15

5. CHƯƠNG 16

6. CHƯƠNG 17

7. CHƯƠNG 18

8. CHƯƠNG 19

9. CHƯƠNG 20

10. CHƯƠNG 21

11. CHƯƠNG 22

12. CHƯƠNG – KẾT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s