Nhắn Tin – Trinh Vương Tìm Bạn Cũ

Cần tìm bạn tên Đặng Thị Thuý Anh con của mục sư hồi trước nam 1975 ở khu 6 Quy Nhơn. Nếu nhận đc tin nhắn thì hãy liên lạc vào số này ( 0977577752 ) Lê Thị Mỹ Lộc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s