Tìm Bạn Cũ

Mình là Nguyễn Thị Cang NK 67-74 với Tưởng Thị Lan. Mình mong liên lạc được với các bạn cũ. Mình không dùng fb hay email, đây là fb của con gái mình.

Email:  htqnhu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Advertisements