Dòng Mến Thánh Giá QN

Trung Tâm Trinh Vương Qui Nhơn (tức Trường Trung Tiểu Học Trinh Vương Qui Nhơn tọa lạc trên đường Gia Long – tên đường trước năm 1975 nay là Trần Hưng Đạo) được Tòa Giám Mục Qui Nhơn ban trọn quyền sở hữu cho Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn năm 1956, để làm trung tâm giáo dục đào luyện học sinh không phân biệt tôn giáo. Tài liệu sau đây được trích từ đặc san Mừng 333 Năm Thành Lập và 75 Năm Cải Tổ Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn (BBT)
slide001
———————————
Thành lập :
Do Ðức Giám Mục Pierre Lambert De La Motte sáng lập năm 1671 tại An Chỉ Quảng Ngãi
Bổn mạng
Thánh cả Giuse, kính ngày: 19-3
Châm ngôn của Hội Dòng :
Ðức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí của chúng ta.
Mục đích của Hội Dòng :
Yêu mến, theo sát Chúa kitô trên bước đường phục vụ Chúa Kitô và tha nhân
Trụ sở hiện nay :
132 Trần Hưng Ðạo Qui Nhơn. ÐT: 056.823120
Bề Trên :
Nt. Marthe Christine Nguyễn thị Phụng
Số tu sĩ ở Việt Nam : 223 – Số Nữ tu ở tại Giáo phận Nha Trang : 44 Nữ tu
Lược sử :
Dòng MTG đầu tiên của Ðịa Phận Ðàng Trong được thiết lập tại An Chỉ (Quảng Ngãi) chính là nguồn gốc của Dòng MTG Qui Nhơn.
1675 : 12 chị An Chỉ khấn lần đầu tiên
1677 : Tu viện An Chỉ ngừng sinh họat
1677- 1888 : Các chị em MTG Ðàng Trong chấp nhận thân phận “của hạt lúa mì” mục nát chôn vùi trong đau khổ, thử thách và nước mắt.
1919 : Ðã có 11 tu viện với 246 Nữ tu họat động mạnh mẽ trong Giáo phận
1-6-1926 : ÐGM Grangeon ra một thư chung quyết định cải tổ.
2-3-1929 : Thánh Bộ tu viện ban sắc lệnh chuẩn y lập Dòng MTG Qui Nhơn.
14-9-1932 : Ðức Giám Mục Tardieu đã ban hành chỉ thị lập Dòng chính thức trong giáo phận.
Hiện nay Hội Dòng MTG phục vụ trong 8 Giáo Phận
VÀI NÉT DÒNG VỀ DÒNG MTG QUI NHƠN TẠI GIÁO PHẬN NHA TRANG
Nguồn gốc dòng Mẹ : Mến Thánh Giá Qui Nhơn :
1670 : Ðức Giám Mục Lambert De La Motte (1624-1629) chính thức thành lập Dòng Mến Thánh Gia tại Kiên Lao (Nam Ðịnh) và Bái Vàng (Hà Nam).
1671 : Thành lập Dòng MTG Ðàng Trong tại An Chỉ (quảng Ngãi)
1675 : 12 Nữ tu đầu tiên tuyên khấn tại An Chỉ
1926 : Ðức Giám Mục Ðamianô Grangeon Mẫn cải tổ Dòng Mến Thánh Giá trong giáo phận và giao cho Ðức Giám Mục J.B Solvignon (Cố Lành) đảm trách. Nhà tập chính thức đầu tiên taị Gò Thị được khai sinh.
1929 : Toà Thánh ban sắc lệnh chuẩn y việc thành lập Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị, Qui Nhơn.
1932 : Ðức Giám Mục Tardieu Phú ban hành chính thức thành lập Dòng Mến Thánh Giá trong toàn địa phận Qui Nhơn.
Mục đích và sứ mạng :
Cùng với Ðấng Sáng Lập, các chị em Dòng Mến Thánh Giá tuyên xưng ” Ðức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Vì thế Mục đích và Sứ Mạng của Hội Dòng Mến Thánh Qui Nhơn chính là :
Suy niệm cuộc đời đau khổ của Đức Giêsu để hiểu biết và yêu mến Người.
Tiếp nối cuộc đời lữ thứ, hy sinh của Người và thực thi tinh thần trung gian bằng đời sống chuyển cầu…
Là cánh tay hữu hình của Đức Giêsu Kitô, chị em dấn thân phục vụ ưu tiên giới trẻ và giới nữ… trong lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin
Quá trình hình thành
Các cộng đoàn dòng MTG Qui Nhơn tại Giáo Phận Nha Trang
Những bước khởi đầu : 1930-1947
1930 : 4 nữ tu trong số 14 khấn sinh đầu tiên xuất thân từ Nhà Tập Gò Thị lên đường phục vụ tại Vạn Giã và Bình Chính.
1935 : Thêm nhiệm sở Hà Dừa.
1938 : Thêm nhiệm sở Đồng Đế và Gò Muồng.
1947 : Thêm nhiệm sở Bình Cang (chỉ họat động trong 3 năm).
Giai đọan củng cố và phát triển :1947-1975 :
Thành lập trung tâm Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Nha trang.
1947 : Do thời cuộc đường liên lạc Qui Nhơn Nha Trang bị cắt đứt . Đức Cha Piquet Lợi cho phép thành lập chi nhánh Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Nha Trang để dễ điều hành họat động và lấy trường “Ecole Paroissiale” tại Ngã Sáu Nha Trang làm Trung Tâm. Năm 1948, trung tâm được tu bổ, đổi tên là trường Thánh Tâm. Bắt đầu thu nhận đệ tử và khai giảng Trường Tiểu Học tại đây. Trong khi đó Hội Dòng đảm trách thêm các nhiệm sở Chợ Mới (1948-1969); Cây Vông (1949); Dục Mỹ (1959-1961).
1956 : Đường liên lạc Qui Nhơn được tái lập. Cơ Sở chi nhánh Thánh Tâm được nhường lại các chị “Notre Dame De la Mission” và tất cả dời về lại Qui Nhơn. Tuy nhiên Hội Dòng vẫn tiếp tục đảm nhiệm thêm các nhiệm sở : Ba Ngòi (1960); Ninh Hoà (1964).
1965 : Hội Dòng quyết định một Trung Tâm mới tại Nha Trang : mua một khu đất tại Đồng Đế, Thanh Hải.Vào lúc này, chị em điều khiển trường Tiểu học Nam Thông.
Công việc xây cất trung tâm được hoàn thành vào năm 1968, bắt đầu thu nhận đệ tử, mở trường Trung Tiểu học : “Trinh Vương Thanh Hải”. Trên đà phát triển, Hội Dòng quyết định mua thêm đất và mở rộng thêm nhiều nhiệm sở mới : Cô Nhi Viện Sao Mai tại Đá Bạc Ba Ngòi (1968); Cộng đoàn Hoà Bình Cây Số 9 Cam Ranh (1972); Nhiệm sở Song Mỹ (1974).
Giai đoạn chuyển hướng họat động : 1975-1992
1975 : Đất nước chuyển mình, bước qua một giai đọan mới. Hội Dòng đã thích ứng mau lẹ, chuyển hướng họat động. Các cơ sở giáo dục và từ thiện được giao lại cho chính quyền. Các nữ tu Mến Thánh Giá hăng say và tích cực dấn thân nhiều hơn trong công tác mục vụ : giáo lý, ca đoàn, Tan tòng, lo việc phụng tự; xã hội và lao động sản xuất : thăm viếng người già cả, nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn…làm rẫy, chăn nuôi. Tham gia các tổ họp mành trúc, mặt mây, quay cước, quấn thuốc lá, xẻ cá, dập nút chai, súc chai, thêu xuất khẩu, dệt vải… Tuy gặp nhiều khó khăn , nhưng trung tâm Trinh Vương Thanh Hải bắt đầu phục vụ tại các giáo xứ Thanh Hải (1976); Hoà Thuận (1982-1990); Lương Sơn (1980); Vĩnh Phước (1987). Và Hội Dòng cũng có thêm những nhiêm sở mới : Song Pha (1989); Thủy Lợi- Hòn Thiên (1991).
Các giai đọan phát triển mới : 1992-1998
1992 : Đất nước bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới. Hội Dòng cũng bắt đàu chuyển mình mở rộng những họat động thích ứng. Nhiều cộng đoàn đã được phép mở các nhà trẻ chăm sóc tuổi thơ, dạy đàn, vi tính. Đặc biệt ơn gọi của Hội Dòng ngày một càng gia tăng trong các nhiệm sở. Đó là dấu chỉ của tình thương Chúa và niềm hy vọng phát triển của Hội Dòng.
Quá khứ và hiện tại :
Có mặt tại giáo phận Nha Trang từ năm 1930 đến nay đã tròn 68 xuân xanh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn trong ơn Chúa, đã dấn thân phục vụ với những thành quả đầy khích lệ trong quá khứ : 17 trường Tiểu học tại các giáo xứ, 1 trương Trung học tại Trinh Vương Thanh Hải, một Cô nhi viện Sao Mai tại Ba Ngòi… Đặc biệt các nữ tu đã nuôi dạy nhiều ơn thiên triệu … Góp phần tích cực vào các công truyền giáo của Gíao phận, trong nhiều lãnh vực họat động mục vụ đa dạng và phong phú… Tất cả đều là Hồng Ân của Chúa… Và mặc dầu trải qua nhiều thử thách cam go, nhưng hiện nay 44 nữ tu của Hội Dòng vẫn tiếp tục hăng say họat động với 13 Cộng Đoàn trong 14 giáo xứ : Ninh Hoà, Thanh Hải, Vĩnh Phước, Chánh Toà Nha Trang, Bình Cang, Cây Vông, Hoà Bình Cam Ranh, Ba Ngòi, Thủy Lợi, Hòn Thiên, Hộ Diêm, Tấn Tài, Song Mỹ, Song Pha. Tất cả đều trên đà phát triển vững mạnh và tràn đầy niềm tin, hy vọng cho tương lai…
Lời kết :
Với lý tưởng : “Đức Giêsu kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí của chúng ta”, Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại giáo phận Nha Trang đã và đang được Hồng Ân Thiên Chúa bao bọc chở che, dẫn dắt và soi sáng để vượt qua bao thử thách, cam go. Thêm vào đó, với sự nâng đỡ tinh thần, vật chất, sự hướng dẫn, dạy dỗ và tình thương bao la của Đức Giám Mục, Linh Mục, Hội Dòng đã can đảm cố gắng theo bước chân Thầy Chí Thánh trên con đường Thật giá và hy sinh…Tương lai vẫn tràn đầy hy vọng với hành trang, kinh nghiệm và thành quả của quá khứ và nhất là tình thương của Chúa, Hội Dòng MTG Qui Nhơn Tại giáo phận Nha Trang tiếp tục hướng về ngày mai trong HY VỌNG và TIN YÊU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s