Hình Ảnh Cũ

Hình 93

Phạm Thị Phượng, Phạm Thị Tuyến (TV67-74)

phuongtuyen-tv67-74

Hình 92

Trinh Vương 12A2 Niên Khóa 1973-1974

TV12A2-67-74

—————————————————————————————————-

Hình 91

Lê Thị Lan (Mây Lan TV67-74)

Lan-thoiTV

—————————————————————————————————-

Hình 90

1 Linh Mục là Giáo Sư dạy TV (bên trái)

20150707_210528

—————————————————————————————————-

Hình 89

học sinh Trinh Vương lớp lớn thuở mới thành lập trường (ai nhận ra bạn cũ xin email cho biết: truongtrinhvuong@gmail.com)

hstv-05

—————————————————————————————————-

Hình 88

1 học sinh Trinh Vương (ai nhận ra bạn cũ email cho biết: truongtrinhvuong@gmail.com)

hstv-04

—————————————————————————————————-

Hình 87

1 học sinh Trinh Vương (ai nhận ra bạn cũ xin cho biết truongtrinhvuong@gmail.com)

hstv-02

—————————————————————————————————-

Hình 86

1 học sinh Trinh Vương (ai nhận ra bạn cũ xin email cho biết: truongtrinhvuong@gmail.com)

hstv-01

—————————————————————————————————-

Hình 85

1 Soeur Trinh Vương

soeurtv-01

—————————————————————————————————-

Hình 84

Một nữ sinh lớp đệ tứ với 1 Soeur

hstv-03

—————————————————————————————————-

Hình 83

Cơ Quan Chí Nguyện Quốc Tế IVS (International Volunteer Services) Tổ chức qui tụ nhiều thanh niên phụ nữ thiện nguyện đi công tác khắp nơi trên thế giới.  Tại Qui Nhơn có một số thiện nguyện làm giáo sư dạy Anh Văn tại các trường Trinh Vương, Cường Đễ, Nữ Trung Học … trong đó có các thầy như Chuck Crumpton, Dennis Rockstroh (Rocky Thầy Đá) Leslie …

IVS

—————————————————————————————————-

Hình 82

Ung Thị Thu Hà (TV67-74)

UngThiThuHa-TV67-74

—————————————————————————————————-

Hình 81

Phạm Thị Ngọc Hoa (TV67-74)

PhamThiNgocHoa-TV67-74

 

 

—————————————————————————————————-

Hình 80

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

Lệ Thu – Hòa Bình (TV68-75)

lethuhoabinh-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 79

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

Ngọc Yến (TV68-75)

ngocyen-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 78

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

Ngọc Oanh (TV68-75)

ngocoanh-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 77

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

Kim Oanh (TV68-75)

kimoanh-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 76

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

Kim Thoa (TV68-75)

kimthoa-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 75

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

Kim Thoa – Bạch Yến (TV68-75)

kimthoabachyen-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 74

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

Kiều Oanh (TV68-75)

kieuoanh-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 73

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

hanhchiphoto-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 72

Hình: Nguyễn Thị Hạnh Chi – Trinh Vương 68-75

hanhchiphoto2-tv6875

—————————————————————————————————-

Hình 71

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV71

—————————————————————————————————-

Hình 70

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV70

—————————————————————————————————-

Hình 69

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV69

—————————————————————————————————-

Hình 68

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV68

—————————————————————————————————-

Hình 67

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV67

—————————————————————————————————-

Hình 66

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV66

—————————————————————————————————-

Hình 65

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV65

—————————————————————————————————-

Hình 64

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV64

—————————————————————————————————-

Hình 63

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV63

—————————————————————————————————-

Hình 62

Hình: Nguyễn Hải Liên

TV62

—————————————————————————————————-

Hình 61

Hình Phạm Thị Mộng Thu

TV70-75

—————————————————————————————————-

Hình 60

hoctroTV

—————————————————————————————————–

Hình 59
Hình: Trần Quang Kim
Trong một trại hè Liên đoàn HĐ, LĐ Nguyễn Thông được tham quan căn cứ không quân Mỹ tại Cam Ranh. Tấm hình này được một phóng viên chụp và đăng trong một tạp chí của Mỹ. Các cựu nữ sinh TV từ trái sang phải: Mỹ Vân – Vũ Thị Hòa – Trần Thanh Hằng

slide059

—————————————————————————————————–

Hình 58
Hình: Trần Quí Hiếu
slide057

—————————————————————————————————–

Hình 57
Hình: Trần Quí Hiếu
slide058

—————————————————————————————————–

Hình 56

Hình: Lê Thị Quế Hương
slide003

—————————————————————————————————–

Hình 55

Hình: Tưởng Thị Lan
slide033

—————————————————————————————————–

Hình 54

Hình: Tưởng Thị Lan
slide035

—————————————————————————————————–

Hình 53

Hình: Tưởng Thị Lan
slide034

—————————————————————————————————–

Hình 52
hình: Nguyễn Khanh Vân
(a) Ngày Khanh Vân chịu phép rửa tội tại Trinh Vương ngày 07 tháng 12 năm 1964 (từ trái: Quý Soeurs: Christine, Goretti,Jeane, Gabriele, Khanh Vân, Lm HTXUAN,Thầy BA, Thầy TRỊ và Thầy V.L.CHâu  (b) Khanh Vân chịu lễ lần đầu tiên tại Nguyện đường TV vào ngày Bổn Mạng TruongTV 08 tháng 12 năm 1964. (c)Thăm trại phong Quy Hòa (Khanh Vân, Nữ Tú, Tmai, Xuân Phương, Bich, Bé.

_1_20120902_1091758114

—————————————————————————————————–

Hình 51
_1_20120902_1778983587

—————————————————————————————————–

Hình 50
Hình ảnh các bạn Lớp Đệ Lục 1961: (hình a: Tính từ phía trái: Trường Thị Nở, Khánh Vân, Nguyễn Phụng Hoàng, Bùi Nữ Tú, Nguyễn Thị Nhỏ) (hình b: hình ảnh buổi cắm trại tại Sân trường 1963, Thầy VLChau , Khánh Vân, Nữ Tú (đội đầu lân)Nguyễn thị Nguyệt, Nguyễn Thị Lệ, Thầy Vinh Tham (dạy Lý Hóa); Thầy Quý (dạy Toán)

_1_20120902_1996697100

—————————————————————————————————–

Hình 49
_1_20120902_2001178961

—————————————————————————————————–

Hình 48
hình: Nguyễn Khanh Vân
hình a: Soeur Bùi Nữ Tú và Khanh Vân 1973, hình b: Ngũ quỷ TRINH VUONG 1963, hình c: Bùi Nữ Tú và Khanh Vân 1963,
slide036

—————————————————————————————————–

Hình 47
a- Soeur Modestine hình chụp tai Filippine.
b- Lm H.T.Xuân.
c- Soeur Modestine
d- Soeur Modestine va Khanh Vân 1963
hình: Nguyễn Khanh Vân

slide037

—————————————————————————————————–

Hình 46
hình: Nguyễn Khanh Vân
slide039

—————————————————————————————————–

Hình 45
hình: Nguyễn Khanh Vân
slide041

—————————————————————————————————–

Hình 44
hình: Nguyễn Khanh Vân
slide040

—————————————————————————————————–

Hình 43

Hình: Trần Quang Kim
Ah! Nhận ra bạn cũ TV 67-74 (hàng nữ từ trái sang: Hà Thị Nga, Lê Thị Mai trưởng lớp, phải ngoài cùng Võ Thị Quy Nhơn)
slide038

—————————————————————————————————–

Hình 42

Hình: Bích Mầu
slide046

—————————————————————————————————–

Hình 41

Hình: Ngọc Anh
slide047

—————————————————————————————————–

Hình 40

Hình: Hoàng Thị Hợp
slide042

—————————————————————————————————–

Hình 39

Hình: Hoàng Thị Hợp
slide048

—————————————————————————————————–

Hình 38

Hình: Hoàng Thị Hợp
slide045

—————————————————————————————————–

Hình 37

Hình: Hoàng Thị Hợp
slide043

—————————————————————————————————–

Hình 36

Hình: Nguyễn Hải Liên
slide044

—————————————————————————————————–

Hình 35

Hình: Nguyễn Thị Mỹ
slide021

—————————————————————————————————–

Hình 34

Hình: Lê Thị Quế Hương
slide022

—————————————————————————————————–

Hình 33

Hình: Lê Thị Quế Hương
slide023

—————————————————————————————————–

Hình 32

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide995

—————————————————————————————————–

Hình 31

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide031

—————————————————————————————————–

Hình 30

Hình: Thầy Vũ Linh Châu
slide032

—————————————————————————————————–

Hình 29

Hình: Nguyễn Hải Liên
slide981

—————————————————————————————————–

Hình 28
slide983

—————————————————————————————————–

Hình 27

Hình: Lê Thị Quế Hương
slide985

—————————————————————————————————–

Hình 26

Hình: Phạm Thị Tuyết
slide984

—————————————————————————————————–

Hình 25

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide988

—————————————————————————————————–

Hình 24

Hình: Võ Thị Hoài Châu
Photo: Trần Đức Cầu
slide989

—————————————————————————————————–

Hình 23
Hình: Lê Thị Xuân Thinh
slide990

—————————————————————————————————–

Hình 22
Hình: Phạm Thị Mai
slide991

—————————————————————————————————–

Hình 21
Hình: Thảo Trang, chụp ở Đầm Thị Nại Qui Nhơn
slide992

—————————————————————————————————–

Hình 20

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide993

—————————————————————————————————–

Hình 19
Hình: Lê Thị Xuân Thinh
slide027

—————————————————————————————————–

Hình 18

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide994

—————————————————————————————————–

Hình 17

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide996

—————————————————————————————————–

Hình 16

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide997

—————————————————————————————————–

Hình 15

Hình: Võ Thị Hoài Châu
slide998

—————————————————————————————————–

Hình 14

Hình: Lê Thị Quế Hương
slide019

—————————————————————————————————–

Hình 13
slide015

—————————————————————————————————–

Hình 12
slide014

—————————————————————————————————–

Hình 11

Hình: Nguyễn Hải Liên
slide012

—————————————————————————————————–

Hình 10

Hình: Nguyễn Hải Liên
slide011

—————————————————————————————————–

Hình 9

Hình: Nguyễn Hải Liên
slide010

—————————————————————————————————–

Hình 8

Hình: Nguyễn Hải Liên
slide008

—————————————————————————————————–

Hình 7

Hình: Nguyễn Hải Liên
slide007

—————————————————————————————————–

Hình 6
slide006

—————————————————————————————————–

Hình 5
slide005

—————————————————————————————————–

Hình 4

Hình: Phạm Thị Tuyết
slide004

—————————————————————————————————–

Hình 3

Hình: Lê Thị Quế Hương
slide002

—————————————————————————————————–

Hình 2
slide986

—————————————————————————————————–

Hình 1

Hình dưới: Trinh Vương thập niên 1960, nguồn: cuongde.org
TrinhVuong1960

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s