Trinh Vương Hành Khúc

TrinhVuongHanhKhuc

Đoàn học sinh Trinh Vương ta tiến lên trên đường,
Dù chông gai gian nguy ta quyết không nề chi,
Luôn luôn kiên chí giúp đời sao cho xứng đáng giống nòi
Việt hùng anh tiền nhân nữ lưu còn ghi.
Nào đoàn ta xông pha xây đắp non sông nhà
Nhà Việt Nam vinh quang góp sức nơi đoàn ta
Ta luôn đem hết trí tài ra công đua sức nhẫn nại
Trau dồi cho vinh quang nước Việt ngày mai
Đoàn ta nêu gương sáng ngời
Là đoàn Trinh Vương luôn kiên cương chí không hề phai
Ta quyết nêu cao đức hạnh
chăm lo trí dục người thục nữ anh tài

LM A. Cửu

Lời nguyện đầu giờ học:
“Lạy Chuá, xin cho chúng con biết chăm chỉ học hành, rèn luyện tư cách chúng con, trau dồi tâm hồn chúng con bằng những đức tính tốt, để chúng con có đủ khả năng giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho Tổ Quốc chúng con. A men.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s